Rok byvola alebo veľmi osobný článok

Rok byvola alebo veľmi osobný článok

Rok byvola Rok 2021 sa v čínskom zvieratníku považuje za rok byvola. Byvol je symbolom tvrdej práce, cieľavedomosti, trpezlivosti, sily, ale aj dôvery a pokory. A taký bol môj uplynulý rok. Projekt Akadémia lektorov som založila na začiatku covid pandémie. Istú dobu...
Ako začať s e-mail marketingom?

Ako začať s e-mail marketingom?

Viete, akú najväčšiu chybu môže urobiť lektor v email marketingu? Nepoužívať ho. Myslím to vážne. Žijeme v roku 2021 a existuje celá batéria dostupných nástrojov, ktoré môžete použiť na to, aby vám podnikanie fičalo. Nemám na mysli len predaj lekcií, ale najmä predaj...