Na to, aby spolupráce so študentami fungovali dobre, je veľmi dôležité nastoliť si správne očakávania, stratégiu a nemať strach otvorene komunikovať. Napokon, pravidlo, že komunikácia je dôležitá, platí v každom súkromnom i pracovnom vzťahu.

Ak niekedy budeš mať predsa len tendenciu sľúbiť nesplniteľné či snažiť sa Tvojmu študentovi dávať viac a viac, (napriek tomu, že on sa bude strániť svojej zodpovedosti) skús si pripomenúť tento článok.

Čo sa stane, ak preberieš zodpovednosť za študentov progres a nastolíše mu nereálne očakávania?

 • Študent bude sklamaný, že naučiť sa jazyk nie je také ľahké a rýchle, ako si predstavoval.
 • Počiatočné nadšenie, ktoré bude cítiť na začiatku vašej spolupráce, bude postupne slabnúť.
 • Študent si uvedomí, že s pár vetami naučenými napr. Callanovou metódou sa v skutočnosti nedohovorí.
 • Začne mu vadiť, že bez Teba vlastne nedokáže vyjadriť žiadnu samostatnú myšlienku.
 • Zacyklíte sa v nekonečných prekladoch a v tom, že sa Tvoj študent bude pýtať: A ako sa povie XMASDAKGAD?

(XMASDAKGAD = ľubovoľné komplikované súvetie, na ktoré je potrebné poznať napr. rozdiely medzi minulými časmi a podmieňovacie spôsoby, ktoré si s ním ešte nepreberala, pretože ste šli systémom, že sa na hodine iba zabávate a nechcela ste ho “vystrašiť” gramatikou)

Ak v návale eufórie z novej spolupráce sľúbiš študentovi bomby-šupy, ktoré sa nedajú len tak dosiahnuť…

 • Budeš zo seba dávať stále viac a viac energie, ktorá však neprinesie želaný efekt.
 • Študent sa časom začne cítiť oklamaný a podvedený.
 • Hodiny Ti budú spôsobovať stres.
 • Sumu, ktorú Ti študent platí, začne vnímať ako vyhodené peniaze.
 • Bude sa hodinám s Tebou vyhýbať, až nakoniec spoluprácu ukončí.
 • Ty budete tento deštrukčný cyklus opakovať s ďalšími študentami a nikdy sa Ti nepodarí vybudovať si dlhodobú, nadšenú klientelu.

Ale ide to aj inak. Buď k svojim študentovm vždy otvorená. Nastoľte si zrealizovateľné ciele a otvorene komunikuj o stratégii. Oplatí sa to. Vzájomná dôvera je kľúčom k obojstranne naplňujúcej spolupráci.

PS: Vedela ste, že poskytnutím prvej lekcie zadarmo podvedome vysielate signál, že pochybujete o vlastnej kvalite?