Najčastejšie dôvody pre poskytovanie lekcie zadarmo

Všimla som si, že niektorí lektori poskytujú prvú hodinu zadarmo. Predpokladám, že poskytnutie úvodnej hodiny zadarmo je spôsob, ako získať prvých klientov, nadobudnúť skúsenosti, referencie a postupne rozbehnúť biznis. Pokiaľ lektor nemá vybudované meno, klienta môže odradiť nutnosť platiť za prvú lekciu, pretože nemá chuť kupovať mačku vo vreci. Niektorí lektori si zasa chcú študenta najskôr „oťuknúť“, zavolať mu na 15-20 minút a pobaviť sa o tom, ako bude prebiehať spolupráca, čo sa mi zdá v pohode. Myslím si však, že pokiaľ sa bavíme o úvodnej hodine ako o plnohodnotnej 60-minútovej výuke, z ktorej si študent odnesie poznatky a hodnotu, tak posyktovať ju zdarma nie je dobrý nápad.

Dôvody, prečo poskytovať prvú lekciu zadarmo nie je ideálny spôsob marketingu

Po prvé, ak si lektor za svojou svojou prácou stojí, a vie, že ju robí kvalitne, prečo by pracoval zadarmo? Ak ste dobrý učiteľ, vaši klienti už na prvej lekcii získajú hodnotu a niečo na naučia, bez ohľadu na to, či sú začiatočníci, alebo pokročilí.

Ak lektor ponúka prvú hodinu zdarma, prípadne ju dokonca nazve “skúšobná lekcia”, klientovi tým vysiela signál, že si nie je istý, či sú jeho služby dostatočne kvalitné. Nepriamo dáva najavo, že o sebe pochybuje. 

Ako si môže študent byť istý svojou investíciou do lekcií, ak lektor vysiela neisté signály? 

Ale platí to aj opačne. Čím profesionálnejšie pôsobítš, čím jasnejšie máš definované pravidlá a spôsob práce, tým serióznejších a motivovanejších klientov si budeš do života priťahovať. A práve títo klienti Ťa budú ďalej odporúčať svojim známym. Cez poctivú prácu a kladné referencie si môžeš vybudovať vysokokvalitnú, dlhodobú klientelu. Nezabudni, že to, čo vyžaruješ, si aj priťahuješ.

Ďalšou, ale neposlednou rovinou tejto témy je hodnota Tvojho času. Lekcie cudzích jazykov nepatria k škálovateľnému biznisu, to znamená, že za deň vieš odučiť len určité množstvo hodín a dokážeš prijať len limitované množstvo klientov. Zrejme sa zhodneme na tom, že pre každého lektora je príjemné venovať energiu študentom, ktorí berú svoj sebarozvoj vážne. 

Seriózni študenti nemajú problém uhradiť prvú hodinu

To, že si študent rezervuje termín platenej hodiny a neskôr si u Teba zakúpi kurz, je znakom toho, že to s jazykom myslí vážne. Je to prvý predpoklad toho, že je ochotný do svojho vzdelania investovať nielen financie, ale aj svoj čas a energiu.