Stalo sa Ti už niekedy, že si svoju sadzbu za lekcie porovnávala so sadzbou iných lektorov? My ľudia máme v sebe zakorenený inštinkt zvedavosti. Chceme vedieť, ako to majú iní. Poteší nás, keď máme viac a robia sa nám vrásky, ak máme pocit, že sme spiatočnícki…

Myslím si však, že každý lektor by sa mal predovšetkým sústrediť sám na seba. Dobrý lektor musí dokonale poznať svoju hodnotu, svoje schopnosti a stáť si za kvalitou, ktorú svojim klientom poskytuje. Ak si si vedomá svojej hodnoty, určiť si cenu je veľmi jednoduché.

Suma, ktorú Ti klienti platia za lekcie, to však nie len hodina, ktorú s nimi stráviš a niečo ich na nej naučíš. Je to niečo, čo presahuje dohodnutých 60 či 90 minút.

  • Je to aj čas, ktorý využívaš pri príprave na hodinu. 
  • Celé Tvoje know-how, predchádzajúce skúsenosti a vyšperkované metódy.
  • Kvalitné učebné materiály, ktoré si kupuješ, pretože svojim študentom chceš poskytnúť top zdroje.
  • Všetko technické vybavenie, ktoré využívaš pri lekciách.
  • Je to Tvoja kreativita, ktorú vkladáš do vytvárania vlastných materiálov. 
  • Je to čas, ktorý venuješ stretégii, plánovaniu lekcií, feedbackovaniu úloh a mentoringu.
  • Energia, ktorú venuješ sebarozvoju, aby si bola v obraze a poskytovala svojim študentom len to najlepšie.
  • A Tvoja osobnosť, pretože my lektori sme občas aj trochu bútľavé vŕby, však?

Cena, ktorú Ti študenti platia za hodiny, by samozrejme mala zohľadňovať Tvoje vzdelanie, certifikáty a predchádzajúce skúsenosti. 

A ak napríklad učíš neskoro večer či cez víkendy (ale dúfam, že vtedy neučíš, nie je to zrovna udržateľné…), suma, ktorú zarobíš, by mala vykompenzovať čas, ktorý vtedy NEvenuješ svojim blízkym či partnerovi. Čas, ktorý sa nedá duplikovať ani vrátiť späť.


Dilema lektora: Skúšobná lekcia zadarmo. Prečo áno, prečo nie?