Čo robiť, ak váš študent pravidelne mešká s platbami? Čo ak študent zruší hodinu na poslednú chvíľu, ale dúfa, že mu ju nebudete účtovať? Ako si nastaviť obchodné podmienky? Poďme sa nad tým spoločne zamyslieť.

Často sa stretávam s tým, že lektori nemajú nastavené obchodné podmienky. Argumentujú, že majú so študentami dobrý vzťah a doteraz nič také nepotrebovali. Tí istí lektori si však v pravidelných intervaloch sťažujú vo facebookových skupinách a hľadajú pomoc a zázračné riešenie v situáciách, keď im nejaký problém prerastať cez hlavu. Pritom to tak vôbec nemusí byť.

Ruku na srdce: mnohé z „problémov“, ktoré riešite, pramenia niekde inde. 

  • Avízo: V nasledujúcich riadkoch k vám budem extrémne úprimná. Nechcem vás raniť, chcem vám len ukázať realitu mnohých lektorov, takú, aká je. Problémom nie je to, že študent pravidelne mešká s platbami. Skutočný problém je to, že to, ak to lektor akceptuje, dookola sa pripomína a nedokáže asertívne trvať na dodržaní podmienok a splatnosti faktúry. To je dôvod, prečo sa to opakuje stále dokola.
  • Problémom nie je ani to, že študent zruší dohodnutú hodinu na poslednú chvíľu a dúfa, že mu ju nebudete rátať. Skutočný problém je to, že ste ho riadne neinformovali o podmienkach, alebo si nedokážete stáť za slovom. Namiesto toho, aby ste si lámali hlavu, či zrušenú hodinu rátať, ak má študentov pes hnačku/v práci majú urgentný meeting/deti sú choré,… sa sústreďte radšej na to, aby ste si stáli za hodnotou, ktorú študentovi na lekciách poskytujete. Zachovajte si však svoju profesionalitu. Dôležité je mať vopred, už na začiatku spolupráce, dohodnuté a nastavené, čo sa stane, ak študent nepríde na hodinu (či a akou formou sa nahradí). Takáto komunikácia nemusí byť vôbec stresujúca – základom je vždy komunikovať so študentami milo a rešpektujúco, ale vecne a asertívne. Ku konkrétnej formulácii pravidiel výuky sa pokojne inšpirujte napríklad mojími FAQ a obchodnými pdomienkami, ktoré mám uvedené na www.lekciespanielciny.sk.

PS: Vypočujte si epizódu podcastu Lepší lektor: Ako komunikovať so študentami efektívne a elegantne, v ktorej sa venujem tejto téme detailnejšie. Nejde totiž len o to, ČO hovoríme, ale aj to, AKO to hovoríme. Spôsob, akým s ľuďmi komunikujete, je rovnako dôležitý ako slová, ktoré hovoríte.