Predstav si, že máš 10 študentov. S väčšinou z nich sa Ti spolupracuje príjemne. Študenti majú progres, na lekciách je priateľská atmosféra a vaše stretnutia sú obohacujúce a zmysluplné pre obe strany.

Ak máš správne definovanú cieľovku, 80% (alebo pokojne aj viac) Tvojich študentov patrí do tejto „spriaznenej“ skupiny. Paretov zákon však neoklameme, takže napriek dobre nastaveným procesom sa občas nájdu klienti, ktorí Ťa môžu dostať do nekomfortných situácií.

2 príklady nevyhovujúcich spoluprác:

Študent A pravidelne mešká na lekcie, ruší ich a neustále chce meniť dohodnutý termín hodiny. Administratíva a organizačné záležitosti s ním Ti zaberajú viac času, ako je Ti príjemné.

Klient B síce na lekcie chodí, ale očakáva, že zaplatením lekcií mu k hlave priložíš vedomostný lievik. Takýto študent neprijíma svoju zodpovednosť za svoj progres, je negatívne naladený, vyhovára sa, že nemá čas, atď. Stretla som sa dokonca aj s prípadom lektorky, ktorej neučiaci-sa študent vyčítal, že ho nič nevie naučiť. Skrátka, občas sa stane, že nech robíš čokoľvek, energia, ktorú klientovi venuješ, nepadá na úrodnú pôdu.

Aký vplyv na Teba majú nevyhovujúce spolupráce?

  • Zatiaľ čo pri prvom klientovi prichádzaš o svoj čas (=peniaze), pri druhom trpí Tvoj mindset . Vedela si, že negatívne emócie v nás rezonujú dlhšie ako pozitívne? Tvoja nálada môže byť skleslá aj dlhší čas po hodine s takýmto študentom, a svoju nervozitu môžeš nechtiac preniesť na ďalšieho študenta či Tvojho partnera/partnerku.
  • Vo výsledku Ťa dvaja problémoví študenti stoja viac úsilia, ako všetci ostatní dokopy. Moja odvážna rada znie: Ak sa Ti nedarí zmeniť to, čo Ti v spolupráci nevyhovuje, prečo v nej pokračuješ? Nebuď martýrka a postav sa za seba. Ty si profesionálka, takže zodpovedáš za to, aby študent dostal to NAJ. Pokiaľ to nie je možné, práve ukončením spolupráce dáš možnosť študentovi nájsť si lektora, s ktorým si lepšie „sadne“ a sebe vytvoríš priestor pre rešpektujúcejšie spolupráce.

Teraz prakticky. Čo s tým?

Pamätaj, že len TY rozhoduješ o tom, čo je pre Teba prijateľné a čo nie. To, čo je pre jedného lektora v poriadku, je pre iného nepredstaviteľné. Ak Ti niektorá spolupráca nevyhovuje, nech už je dôvod akýkoľvek, neboj sa ju ukončiť – vždy však milo, empaticky a vecne. Študentovi dáš možnosť nájsť si lektora, s ktorým si viac sadne. A sebe uvoľníš priestor pre budúcu spoluprácu so spriazneným študentom.

Ak študentovi citlivo a úprimne vysvetlíš svoje dôvody, budeš sa cítiť lepšie, „vyčistí sa vzduch“ a neostane v Tebe pocit krivdy. Naviac, možno študentovi práve Tvoja (citlivo) podaná spätná väzba uľahčí budúce spolupráce s inými lektormi. 🙂

Ako vidíš, manažment vzťahu so študentami/zákazníkmi zahŕňa aj takéto nepríjemnejšie situácie, ako je ukončovanie spoluprác. Napriek tomu si myslím, že ukončenie nevyhovujúcej spolupráce je až krajné riešenie, ku ktorému vôbec nemusí prísť, pokiaľ svoje spolupráve uchopíš systematicky už od samého začiatku, alebo dokonca od momentu skôr, ako vôbec začnú. Ako to myslím? Malé detaily robia veľký efekt. Dôležité je úplne všetko, čo Tvoji študenti zažijú od prvého kontaktu s Tebou (a tým myslím aj ten moment, keď Ťa objavia na IG, TikToku, FB, webe,…), v priebehu spolupráce, počas lekcií aj mimo nich, až po slávnostné ukončenie spolupráce, keď sa im vďaka Tebe podarí získať svoj cieľ.

Existuje celá škála vecí, ktoré odlišujú bežného lektora od profíka a ak by som ich sem mala spísať všetky, bola by to kniha. Mám však aj jednoduchší nápad. Ak sa chceš stať profesionálkou a byť ikonou vo svete lektorov, detailne nájdeš (aj) túto tému spracovanú v programe Úspešný lektor.

Tip: Nech už v lektorstve riešiš čokoľvek, nie si v tom sama. Pridaj sa do podporujúcej komunity lektorov na instagrame @akademialektorov , kde nájdeš vždy horúce info, obohacujúce myšlienky a tipy k úspešnému lektorskému podnikaniu.