Sebavedomie

Sebavedomie býva často definované ako vedomie seba samého, uvedomenie si svojho myslenia a konania ako niečoho odlišného od okolitého sveta. Sebavedomie znamená, že poznáš svoje silné i slabé stránky. Si si vedomá, že obe sú Tvojou prirodzenou súčasťou. Vďaka Tvojím silným stránkam nadobúdaš sebadôveru a máš silu pracovať na tých slabších.

Myslím si, že schopnosť definovať svoje silné stránky je znakom zdravého sebavedomia a nemá nič spoločné s namyslenosťou. V stories na instagrame som sa preto nedávno lektorov spýtala, v akej oblasti sa cítia sebavedome. Prišli mi krásne odpovede, ktoré si sem dovolím zdieľať. Je úžasné, keď lektor vie definovať svoje silné stránky.

 • Vedieť vysvetliť gramatiku. „Po rokoch viem všetky tabuľky a nástrahy naspamäť.“
 • Dávanie pocitu bezpečia a priestoru k vyjadrovaniu sa nahlas a bez obáv v cuzdom jazyku.
 • Vytváranie skutočne individuálnych lekcií.
 • Empatia, komunikácia.
 • Content, interaktivita, osobný vzťah, mnemotechnika.
 • Vytváranie bezpečného prostredia pre chyby a feedback.
 • Formálne a neformálne vzdelanie a z toho vyplývajúce know-how.
 • Aktívny záujem o študentov.

Strach

Avšak stretávam sa s tým, že mnohí lektori, aj keď poznajú svoju hodnotu, občas majú obavy. Často sa opakuje neistota a strach v týchto oblastiach:

 • povedať nie
 • meniť podmienky spoluprác so študentami, ktoré im prestali vyhovovať
 • pýtať si za svoju prácu vyššiu sumu
 • zvyšovať ceny dlhodobým študentom
 • nastaviť si hranice

Vo všeobecnosti ide o strach odmietať a byť odmietnutý.

Ako získať sebavedomie?

Niekedy si ľudia myslia, že ak najpv musia nabrať sebavedomie a potom začnú robiť veci, z ktorých majú strach (zvyšovať ceny, určovať si podmienky, dopriať si niečo, čo odkladajú,…) Avšak v skutočnosti to funguje naopak. Najprv je dôležité začať robiť veci, z ktorých máme strach (alebo sme leniví, alebo ich odkladáme,…) a až potom príde to sebavedomie.

Ak chceš získať to, čo ste doteraz nemali, skúste si poedať: Mám obavy, ale aj tak idem do akcie.

Skús spracovať svoj strach a začni robiť veci, ktoré sú mimo Tvoju komfortnú zónu. Nemusíš, samozrejme, urobiť všetko naraz, ale postupne, krok za krokom.

Čo tak napríklad:

 • podebatovať s Tvojím „problémovým“ študentom o zmenách podmienok spolupráce
 • zvýšiť cenu dlhodobému študentovi, ak cítiš, že je v súlade s kvalitou
 • natočiť si propagačné videjko
 • pustiť sa naplno do projektu, ktorý Ťa už dlhšie láka
 • alebo urobiť akúkoľvek ďalšiu vec, ktorá pre Teba bude z dlhodobého hľadiska veľmi prínosná.

Vieš, prečo je sebaláska dôležitá v živote lektora?

Na to, aby lektor mohol svojim študentom dlhodobo poskytovať vysokú hodnotu a kvalitné služby, musí byť v prvom rade sám spokojný a naplnený. Vieš si predstaviť, že by strádajúci, vyčerpaný, finančne nespokojný lektor poskytoval študentom hodnoté lekcie, inšpiráciu a nové podnety? Chceli by mať študenti lekcie s takýmto lektorom? Dokázal by dlhodobo poskytovať skvelú kvalitu lekcií?

Sebaláska znamená aj toto:

 • Nepodceňuješ sa. Účtuješ si za svoju prácu vyššie sumy nevnímaš to ako chamtivosť, pretože Tvoje ceny sú v dokonalom súlade s kvalitou a energiou, ktorú študentom dávaš.
 • Vnímaš dôležitosť športu a dopraješ si každý deň zdravý pohyb, ktorým vykompenzuješ sedenie za počítačom. Staráš sa o svoj zrak a hlas, pretože sú to Tvoje pracovné nástroje.
 • Vieš si dopriať pôžitky a oddych. Vypnúť. Vo svojom kalendári máš vyhradený čas pre seba a na ničnerobenie. Vieš povedať „nie“.
 • Pracuješ na svojom sebarozvoji. Cítiš sa spokojne, keď sa naučíš niečo nové, čím obohatíš seba a následne aj svojich študentov. Neuspokojíš sa len tak s hocičím. Máš veľké ciele a ideš za nimi.

PS: Začať systematicky pracovať na svojich cieľoch môžeš už tento týždeň, napríklad v kurze Stratégia lektorskej značky.