Sebavedomie a sebaláska v práci lektora

Sebavedomie

Sebavedomie býva často definované ako vedomie seba samého, uvedomenie si svojho myslenia a konania ako niečoho odlišného od okolitého sveta. Sebavedomie znamená, že poznáte svoje silné i slabé stránky. Ste si vedomí, že obe sú vašou prirodzenou súčasťou. Vďaka svojim silným stránkam nadobúdate sebadôveru a máte silu pracovať na tých slabších.

Myslím si, že schopnosť definovať svoje silné stránky je znakom zdravého sebavedomia a nemá nič spoločné s namyslenosťou. V stories na instagrame som sa preto nedávno lektorov spýtala, v akej oblasti sa cítia sebavedome. Prišli mi krásne odpovede, ktoré si sem dovolím zdieľať. Je úžasné, keď lektor vie definovať svoje silné stránky.

 • Vedieť vysvetliť gramatiku. „Po rokoch viem všetky tabuľky a nástrahy naspamäť.“
 • Dávanie pocitu bezpečia a priestoru k vyjadrovaniu sa nahlas a bez obáv v cuzdom jazyku.
 • Vytváranie skutočne individuálnych lekcií.
 • Empatia, komunikácia.
 • Content, interaktivita, osobný vzťah, mnemotechnika.
 • Vytváranie bezpečného prostredia pre chyby a feedback.
 • Formálne a neformálne vzdelanie a z toho vyplývajúce know-how.
 • Aktívny záujem o študentov.

Strach

Avšak stretávam sa s tým, že mnohí lektori, aj keď poznajú svoju hodnotu, občas majú obavy. Často sa opakuje neistota a strach v týchto oblastiach:

 • povedať nie
 • meniť podmienky spoluprác so študentami, ktoré im prestali vyhovovať
 • pýtať si za svoju prácu vyššiu sumu
 • zvyšovať ceny dlhodobým študentom
 • nastaviť si hranice

Vo všeobecnosti ide o strach odmietať a byť odmietnutý.

Ako získať sebavedomie?

Niekedy si ľudia myslia, že ak najpv musia nabrať sebavedomie a potom začnú robiť veci, z ktorých majú strach (zvyšovať ceny, určovať si podmienky, dopriať si niečo, čo odkladajú,…) Avšak v skutočnosti to funguje naopak. Najprv je dôležité začať robiť veci, z ktorých máme strach (alebo sme leniví, alebo ich odkladáme,…) a až potom príde to sebavedomie.

Ak chcete získať to, čo ste doteraz nemali, skúste si poedať: Mám obavy, ale aj tak idem do akcie.

Skúste spracovať svoj strach a začnite robiť veci, ktoré sú mimo vašu komfortnú zónu. Nemusíte urobiť všetko naraz, ale postupne, krok za krokom. A začnite už tento týždeň.

Čo tak napríklad:

 • podebatovať s vašim „problémovým“ študentom o zmenách podmienok spolupráce
 • zvýšiť cenu dlhodobému študentovi, ak cítite, že je v súlade s kvalitou
 • natočiť si propagačné videjko
 • pustiť sa naplno do projektu, ktorý vás už dlhšie láka
 • alebo urobiť akúkoľvek ďalšiu vec, ktorá pre vás bude z dlhodobého hľadiska veľmi prínosná.

Viete, prečo je sebaláska dôležitá v živote lektora?

Na to, aby lektor mohol svojim študentom dlhodobo poskytovať vysokú hodnotu a kvalitné služby, musí byť v prvom rade sám spokojný a naplnený. Viete si predstaviť, že by stráfajúci, vyčerpaný, finančne nespokojný lektor poskytoval študentom hodnoté lekcie, inšpiráciu a nové podnety? Chceli by mať študenti lekcie s takýmto lektorom? Dokázal by dlhodobo poskytovať skvelú kvalitu lekcií?

Sebaláska znamená aj toto:

 • Nepodceňujete sa. Účtovať si za svoju prácu vyššie sumy nevnímate ako chamtivosť, pretože vaše ceny sú v dokonalom súlade s kvalitou a energiou, ktorú študentom dávate.
 • Vnímate dôležitosť športu a doprajete si každý deň zdravý pohyb, ktorým vykompenzujete sedenie za počítačom. Staráte sa o svoj zrak a hlas, pretože sú to vaše pracovné nástroje.
 • Viete si dopriať pôžitky a oddych. Vypnúť. Vo svojom kalendári máte vyhradený čas pre seba a na ničnerobenie. Viete povedať „nie“.
 • Pracujete na svojom sebarozvoji. Cítite sa spokojne, keď sa naučíte niečo nové, čím obohatíte seba a následne aj svojich študentov. Neuspokojíte sa len tak s hocičím. Máte veľké ciele a idete za nimi.