Aké sú to deštrukčné spolupráce so študentami? Poďme sa pobaviť o jednom z najčastejších prípadov, ktorý sa zrejme stal už každému lektorovi, ktorý čo-to odučil.

Nefungujúca spolupráca vzniká najčastejšie vtedy, keď študent predpokladá, že zaplatením si lekcií 1:1 má garantované, že sa naučí jazyk. Študent v podstate odovzdá zodpovednosť za svoju disciplínu lektorovi. Lekcie jazyka vníma iba iba ako finančnú investíciu a nevníma, že okrem financií musí investovať aj svoj čas a energiu.

Deštrukčný cyklus nefungujúcich spoluprác

Spolupráca, ktorá má nastolené nereálne očakávania, zvykne končiť fiaskom. Naučiť sa jazyk je zábava, ale aj drina. A naučiť jazyk druhého je zábava, ale aj drina. Občas sa stáva, že lektor, ktorý miluje svoju prácu, svojím nadšením vytvorí v študentovi zdanie, že naučiť sa jazyk je úplne ľahké. Ak však svojmu študentovi na začiatku spolupráce nastolíš nereálne očakávania, či dokonca prevezmeš plnú zodpovednosť za jeho progres, stane sa toto:

prečo niektoré spolupráce so študentami nefungujú? deštrukčný cyklus nefungujúcich spoluprác.

Študent nadobudne pocit, že stačí zaplatiť a to je všetko, tak sa naučí jazyk. Ty budete vo výsledku tá, čo dáva viac a viac a nikdy to nebude dosť… Nezabudni, že úlohou lektora je viesť svojho študenta, ukazovať mu cestu, podporovať ho, ale zároveň mu nechať vlastnú zodpovednosť. 🙂