Ako si byť so študentami bližší a získať ich dôveru

Úlohou lektora je nielen naučiť jazyk, ale aj pracovať na tom, aby si Váš študent vytvoril k jazyku pozitívny vzťah. Váš klient musí byť zapálený pre štúdium, cítiť motiváciu a vidieť svoj pokrok. Ako na to? Je veľmi dôležité, aby ste pre svojich študentov boli zároveň mentormi a motivátormi.

 
Preto mám pre vás jeden nenáročný tip, ako si môžete so študentami vytvárať bližší a dôvernejší vzťah. Navrhnite vašim študentom, aby si každý mesiac nahrali jedno 1-2 minútové video, na ktorom rozprávajú jazykom, ktorý sa učia. Povedzte im, aby si video uložili a ak chcú, môžu ho s vami zdieľať.  Ak to urobia, nezabudnite im dať spätnú väzbu. Možno tiež cez video? 


Keď budú toto opakovať každý mesiac, ich pokrok bude merateľný. Sami budú vidieť a počuť, ako sa posúvajú a ako rozvíjajú svoje schopnosti práve vďaka Vám. Je to o niečo dôvernejší a priateľskejší spôsob merania ich pokroku ako napr. test či bežná konverzácia. Nezabudnite – chválenie a pozitívna motivácia sú vždy lepšou voľbou ako prísnosť a suchopárnosť.

Správa od študentky, ktorá práve natočila svoje prvé video po španielsky.