Úlohou lektora je nielen naučiť jazyk, ale aj pracovať na tom, aby si študent vytvoril k jazyku pozitívny vzťah. Tvoj klient musí byť zapálený pre štúdium, cítiť motiváciu a vidieť svoj pokrok. Ako na to? Je veľmi dôležité, aby si pre svojich študentov bola zároveň mentorkou a motivátorkou.

 
Preto mám pre Teba jeden nenáročný tip, ako si môžeš so študentami vytvárať bližší a dôvernejší vzťah. Navrhni svojim študentom, aby si každý mesiac nahrali jedno 1-2 minútové video, na ktorom rozprávajú jazykom, ktorý sa učia. Povedz im, aby si video uložili a ak chcú, môžu ho s Tebou zdieľať.  Ak to urobia, nezabudnie im dať spätnú väzbu. Možno tiež cez video? 🙂


Keď budú toto opakovať každý mesiac, má to 2 výhody: 1. budete mať rituál, 2. ich pokrok bude merateľný. Sami budú vidieť a počuť, ako sa posúvajú a ako rozvíjajú svoje schopnosti práve vďaka Tebe. Je to o niečo dôvernejší a priateľskejší spôsob merania ich pokroku ako napr. test či bežná konverzácia. Nezabudni – chválenie a pozitívna motivácia sú vždy lepšou voľbou ako prísnosť a suchopárnosť.

Správa od študentky, ktorá práve natočila svoje prvé video po španielsky.