Čo sa stane, ak si nebudete pýtať od študentov spätnú väzbu?

Myslím si, že poskytovať spätnú väzbu za prijaté služby v akejkoľvek oblasti by malo byť niečo automatické, ale stále je veľa ľudí, ktorí to nepovažujú za dôležité. Predstavte si ženu, ktorá odchádza od kaderníčky, vnútorne zhrozená s účesom, ale bez slova zaplatí, následne doma pri pohľade do zrkadla roní slzy a svoje dojmy o strastiplnej skúsenosti zdieľa s kamarátkami. Kaderníčka túto klientku už neuvidí a svojich ostatných zákazníkov bude strihať a farbiť rovnakým spôsobom, s totožným výsledkom, bez toho, aby niečo zmenila. Vybuduje tak úspešný salón? 

Teraz sa poďme baviť o spätnej väzbe v oblasti vzdelávania. V prvom rade, milí lektori, nastavme sa vnútorne tak, že spätná väzba je niečo super, nebojíme sa jej, naopak, vítame ju. Spätná väzba od študentov je niečo, čo vám môže pomáhať zlepšovať vaše služby, získavať referencie a budovať so študentom partnerstvo založené na dôvere.

Koľkokrát si od vás učitelia v škole pýtali spätnú väzbu? Koľkokrát ste sami od seba povedali svojimu učiteľovi, že sa vám prednáška páčila, alebo nepáčila? Neviem, ako vy, ale ja cítim, že ak by som dala z vlastnej iniciatívy spätnú väzbu niektorému z mojich učiteľov, pravdepodobne by som sa stretla s nepochopením. 

My, lektori z Akadémie lektorov, však nechceme byť ako niektorí nudní učitelia v škole, ktorí vedú hodiny postupujúc od cvičenia k cvičeniu a nikdy im nenapadne zamyslieť sa, prečo študenti nehoria zápalom pre preberanú látku. Vždy hovorím, že to, že niekto učí, neznamená, že je to múdrejší alebo lepší človek. Len má viac vedomostí a skúseností z konkrétnej oblasti. Verím, že aby učiteľ mohol vo svojich žiakoch vzbudiť vášeň pre svoj odbor, sám preň musí horieť. Pýtajte si od svojich študentov spätnú väzbu pravidelne a rôznymi spôsobmi. Ako na to? Tu je niekoľko tipov, ktoré sa mi ozvedčili a chcem ich s vami zdieľať.

Dôverná atmosféra vytvára živnú pôdu pre konštruktívnu spätnú väzbu

Niektorí vaši študenti vám budú dávať spätnú väzbu automaticky a prirodzene. 

“Táto hodina bola super, rýchlo to zbehlo.” 

“Uff, ešte je len deväť ráno a už mám za sebou úžasne produktívny čas.”

“Moja dcéra má veľmi rada vaše hodiny, vždy sa na ne teší. Ďakujem vám.“

“Ďakujem, lekcia sa mi páčila, teším sa na ďalšiu.”

“Kristina, tú eres la mejor.“

Ale stále je mnoho tých, ktorí to neurobia a vy im do hlavy nevidíte. Možno tušíte, čo robíte dobre a v čom máte medzery, ale treba sondovať a pátrať po detailoch. 

Light verzia a.k.a. bezprostredné otázky

Vhodné sú napríklad takéto otázky, ktoré sa medzi rečou spýtate vo vhodnom momente, napríklad na konci lekcie:

Tak čo, ako sa ti páčila dnešná lekcia? 

Ako hodnotíš túto lekciu?

Čo vravíš na predošlú aktivitu?

Koľko bodov z desiatich by si jej dal?

Máš radšej, keď robíme…, alebo ťa viac baví…?

Verzia pre pokročilých a.k.a. dotazník

Dotazník musí byť atraktívny. Ja si pochvaľujem on-line aplikáciu Typeform, ktorú si viete peronalizovať, má jednoduché užívateľské rozhranie, ľahko sa používa a ak napríklad pridáte do dotazníka fotografie, bude pre klienta aj esteticky príjemná. Okej, teraz k obsahu. Ako vytvoriť dobré otázky, keď si pýtate spätnú väzbu? V prvom rade si premyslite, čo chcete zistiť. Zrejme začnete tým, že chcete vedieť, či sa vaším klientom vaše lekcie páčia. Fajn, a teraz znovu a podrobnejšie. Do akej miery sú spokojní? Čo by chceli zlepšiť? Čo robíte dobre? Ktoré z aktivít ich bavia najviac a ktoré najmenej? Skúste sa zamyslieť nad tým, čo je pre vás dôležité vedieť na to, aby ste ako lektor zlepšovali svoje služby. Je dobré vyjadriť niektoré veci číselne, aby ste si vedeli robiť štatistiku, ale slovné hodnotenie často povie viac a detailnejšie, najmä, ak sa zameriavate na individuálnych klientov.

Vhodné je zapojiť otázky s číselnou odpoveďou, napríklad:

Na škále od 1(najmenej) do 10 (najviac), ako hodnotíš svoju aktuálnu úroveň v komunikácii / gramatike / porozumeniu videám a podcastom/atď.?

Na rovnakej škále, ako hodnotíš zlepšenie svojich jazykových schopností, odkedy máme spolu lekcie?

Nezabudnime na otvorené otázky, napríklad:

Čo sa ti na našich lekciách páči?

Doplň vetu: Na našich lekciách nerobíme, ale mohli by sme začať…

Ako by som mohol/mohla zlepšiť naše lekcie?


Odpovede vás veľakrát prekvapia. Nepredpokladajte, že všetko viete. Jeden klient by uvítal pravidelné testy a skúšanie ako v škole, iný by sa rád viac venoval idiómom, ďalší sa túži naučiť slovnú zásobu z oblasti, o ktorej by vám ani nenapadlo, že môže niekoho zaujímať. A vy teraz máte v rukách tieto užitočné dáta a prichádza čas na to, aby ste s nimi korektne pracovali.

Reakcia na feedback

Super, študent vám vyplnil dotazník a teraz vám bije srdce a idete sa plní zvedavosti pozrieť na výsledky. Je to trochu ako vidieť výsledky zo skúšky. Komentáre študentov čítame pozorne a samozrejmosťou by mala byť odpoveď a reakcia na feedback. Odpovedajte osobne, poďakujte za ich komentáre a nápady, reagujte konkrétne na ich želania a implementujte do výučby ich požiadavky. 

Dôležité je, aby ste si viedli svoju lektorskú metriku. Majte svoje štatistiky a informácie o klientoch prehľadne spísané a berte ich do úvahy, keď sa na lekcie pripravujete. Implementujte priania vašich študentov do praxe a splňte ich želania. Ak sa chcú naučiť názvy súčiastok bicykla alebo si na lekciách prekladať ich obľúbené pesničky, choďte do toho. Ak by radi na hodinách čítali články z internetu, super, ide sa na to. Sú to milé detaily, ktoré klientov veľmi potešia. 

V práci lektora buďte kreatívny ako umelecký dizajnér, vymýšľate rôzne aktivity, ktoré sú pre vašich zákazníkov zaujímavé a prínosné. A buďte poctivý ako stolár, u ktorého si ľudia objednajú kuchynskú linku a on si svoju prácu musí splniť precízne a kvalitne, tak, aby každá súčiastka sedela a všetko dohromady dávalo zmysel. Buďme kombináciou dizajnéra a poctivého stolára medzi lektormi.