Ako si pritiahnuť študentov, s ktorými sa vám bude dobre pracovať

Spokojný lektor + spokojný študent = dobrá spolupráca. Pri lekciách 1:1 je dôležité, aby boli vaše spolupráce dobré. Čo dobré! Chceme, aby boli super.

Ako si pritiahnuť super študentov?


Najskôr definujte, kto sú to tí super študenti.


Za seba môžem povedať, že moji ideálni študenti majú spoločné toto:

 • vedia, čo chcú- štúdium je pre nich pôžitok
 • fascinuje ich neustále sa zlepšovať
 • majú silnú vnútornú aj vonkajšiu motiváciu
 • naše stretnutia vnímajú ako dlhodobý projekt 
 • sú seriózni ohľadne platieb, termínov, komunikácie, dávajú spätnú väzbu

Sú typy ľudí, s ktorými hneď od začiatku komunikácie viem, že to bude dobrá spolupráca.

 • študenti, ktorí milujú hispánsku kultúru 
 • cestovatelia
 • polygloti a “maniaci” do jazykov, ktorí sa túžia dostať na najvyššiu možnú úroveň
 • študenti, ktorí majú svoj konkrétny cieľ, napr. presťahovať sa do Španielska, rozbehnúť svoje podnikanie, študovať tam na univerzite, ísť na stáž,…

Základné predpoklady k tomu, aby ste si pritiahli super študentov

Na to, aby som si “pritiahla” študentov, s akými chcem spolupracovať, sa mi osvedčilo niekoľko metód.
Ako si môžete pritiahnuť študentov, s ktorými chcete pracovať?

 • definujte si, kto sú vaši ideálni študenti
 • autenticita – buďte sami sebou
 • robte také hodiny, aké by bavili aj vás 
 • majte určenú svoju víziu a hodnoty
 • zamerajte svoj marketing na zákazníkov, s akými chcete pracovať
 • majte nastavené pravidlá a hranice
 • buďte profesionál vo všetkých aspektoch 

Príklad: Ak chcete pracovať s individuálnymi biznis klientami, pripravovať ľudí na certifikáty alebo sú vašou silnou stránkou konverzácie.
Vaším marketingom by nemalo byť heslo, že učíte všetkých. Rovnako, napríklad ceny dohodou, skúšobné hodiny zadarmo a podobne lákajú neserióznych zákazníkov, ktorí nikdy neocenia kvalitu vašej práce. Ak napríklad nie je vašou silnou stránkou práca s deťmi a doučovania. 

Zaujímajú vás konkrétne kroky k tomu, ako si vytvoriť udržateľnú, dlhodobú klientelu? Chceli by ste si nastaviť prirodzený, autentický marketing a pritiahnuť si úžasných študentov? Tejto téme sa detailne venujem v jednom z modulov môjho motivačno-transformačného programu Úspešný lektor, ktorý nájdete tu.

Nájdite si to svoje a buďte v tom profík.

Nepreberajte zodpovednosť za vašich študentov.

Študent nie je bábätko a vy nie ste jeho rodič, ktorý za neho robí všetko. Váš študent nesmie nadobudnúť pocit, že mu stačí odsedieť si hodinu s vami a že si tak “kúpi” znalosť jazyka bez ďalšej aktívnej snahy. Vy síce poskytujete úžasné služby a môžete pripraviť tie najlepšie lekcie na svete, ale závisí od študenta, ako ich zužitkuje a aký bude jeho progres. 

Ak preberiete plnú zodpovednosť za progres svojho študenta, stane sa toto. Nezabúdajte, že úlohou lektora je vymýšľať stratégiu, študenta viesť, podporovať a motivovať, ale napokon záleží na študentovi, ako zužitkuje čas s vami.